Důležitá čísla

Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Mezinárodní tísňové číslo: 112

 

Archivy

O nás

Sbor dobrovolných hasičů  Březina byl založen 1. července roku 1894. Přijato bylo celkem 32 členů. Z toho 23 z Březiny a 9 z Proseče. Předsedou byl jednohlasně zvolen Antonín Knecht, rolník z Březiny a také starosta obce. Náčelníkem se stal Hynek Bayer, který byl první, kdo s myšlenkou založení sboru přišel.
V protokolech zapsaných na prvních jednáních se objevují zajímavé informace, které mají kupodivu hodně společného i s naší dobou.
12.července 1894 “ Předseda Antonín knecht sděluje přítomným, že pojede do Pěch u Prostějova k vyjednání výzbroje pro hasičskou jednotu. Táže se pak přítomných odkud vzíti peníze na zálohu, jelikož jednota žádných pohromadě nemá. Přítomný výbor usnáší se jednohlasně. Peníze, ty vypůjčiti ….“
Je zřejmé, že problémy s financováním hasičského vybavení nejsou problémem pouze dnešní doby. Záleží na ochotě jednotlivců a pochopení zastupitelů obce.
Mimo úsek požární ochrany který zabezpečuje JSDHO, se SDH Březina podílí i na kultůrní činnosti v obci (ples, ostatky, dětský den, hody a další společenské i sportovní akce)
 

 

 

Složení výboru SDH Březina,  2014 – 2019
Starosta Neužil Pavel
Velitel Trávníček Zbyněk
Jednatel Neužil Kamil
Revizor Bednařík Vlastimil, Neužil Jaromír, Novohradský Petr
Pokladník Peňás Ladislav

 

 

 

 Hasičské desatero

 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.