OLM – Šošůvka

V sobotu 29. 6. 2019 se mladí hasiči zúčastnili soutěže v Šošůvce. Mladší „A“ obsadili 3. místo, mladší „B“ 11. místo a starší 5. místo.

Diskuze