OLM – Těchov

V neděli 1. 9. 2019 se mladí hasiči zúčastnili soutěže na Těchově. Mladší „A“ obsadili 16. místo, mladší „B“ 14. místo a starší 6. místo.

Diskuze