Soutěž – Březina

V sobotu 7. 9. 2019 jsme uspořádali soutěž dospělých v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev mužů a 2 družstva žen. V mužské kategorii se zúčastnilo i družstvo z naší spřátelené obce na Slovensku Valaská Dubová. Družstvo mužů „A“ obsadilo 3. místo a družstvo „B“ 4. místo. Ženy obsadily první místo.

Diskuze