VCB – Sychotín

Dnes v sobotu 25. 8. 2019 se ženy zúčastnily další soutěže zařazené do Velké ceny Blanenska. V Sychotíně obsadily 14. místo. Opožděně ještě výsledek z minulého týdne z Rudice, kde obsadily 11. místo.

Diskuze