Důležitá čísla

Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Mezinárodní tísňové číslo: 112

 

Archivy

Zákaz rozdělávání ohňů

Dne 22.3.2012 vyhlásil jihomoravský hejtman Michal Hašek na návrh HZS Jmk na celém území jihomoravského kraje zákaz rozdělávání ohňů.

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno: rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

 

Za místa zvýšeného požárního nebezpečí se považují: lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur. 

Za porušení zákazu hrozí u fyzických osob pokuty za přestupek podle zákona o požární ochraně i dalších předpisů (včetně zákona o přestupcích), u právnických a podnikajících fyzických osob pak také postih za správní delikt. Přestupek, tedy méně závažný prohřešek, může být potrestán na místě pokutou do tisíce korun. V závažnějším případě může skončit celá věc ve správním řízení pokutou až 25.000 korun.

 

Více zde:

Komentáře jsou uzavřeny.