Mladí hasiči

Kolektiv mladých hasičů byl založen v roce 2011 a nyní čítá 25 dětí v kategorii mladší a starší žáci a 5 dorostenců. Celý kolektiv se od roku 2012 pravidelně účastní závodů zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko, celostátní hry Plamen, Českého poháru v běhu na 100 metrů s překážkami. Při volných víkendech příležitostně zavítáme i na soutěže okolních lig, například Vyškovského soptíka nebo Brněnské ligy.

Od roku 2012 jsme se ze začínajících nováčků bez zkušeností vypracovali mezi nejlepší týmy v okrese. Závody však nejsou jedinou činností mladých hasičů. K úspěchu na závodech je potřeba také pravidelný trénink, který probíhá 2× týdně na travnatém sportovišti za hasičskou zbrojnicí. Zimní příprava probíhá zpravidla v místní tělocvičně, kde nabíráme kondici na léto. Sportoviště. překážky i veškeré vybavení potřebuje pravidelnou údržbu. Na údržbě se formou brigád pod dohledem vedoucích podílí také samotné děti.

Kvalifikovanými vedoucími mladých hasičů jsou Lukáš Neužil, Kamil Neužil a Vlastimil Bednařík. Na pomoc mají tři dorostence, kteří úspěšně složili instruktorské zkoušky, Denisu Neužilovou, Julii Němečkovou a Matyáše Hanáka. Vedoucí i instruktoři musí svoji kvalifikaci každé dva roky obnovovat. Součástí některých závodů jsou i vědomostní disciplíny, proto na trénincích učíme žáky základy zdravovědy, požární ochranu, topografické značky, vázání uzlů. 

Kromě závodění se zaměřujeme také na vzdělávání mladých hasičů, proto každý rok pořádáme plnění odznaků odborností. Již od vzniku kolektivu si žáci vedou svoji kroniku, kam zapisují veškeré závody, akce i jiné aktivity ze života kolektivu.

Odměnou pro žáky jsou různé výlety a akce, které pro ně pořádáme. Každý rok bereme žáky do aquaparku, aby si vodu užili i jinak. V roce 2019 byli mladší žáci za odměnu navíc ještě v dětském zábavním centru Bongo a starší na bowlingu. Občas se nám na závodech podaří vyhrát nějaké poukazy na aktivity, proto jsme žáky mohli vzít třeba na laser game. Pro žáky se nám povedlo domluvit i prohlídky veřejnosti nepřístupných jeskyní v našem okolí. 

Tato akce byla velmi úspěšná, i proto jsme ji zopakovali vícekrát. Ukázalo se, že plazení v blátě po břiše baví děti všeho věku. Vedoucí se snaží pro žáky vymýšlet i akce, které by je bavily a zároveň učily. Například Cesta za pokladem, která byla pojata jako zábavnější branný závod, s odměnou na konci měl velký úspěch. Možná i proto, že děti u nás nemají jen tvrdý dril, ale i zábavu s námi zůstávají od mladších žáků až po dospělé závodníky.

Tréninky Mladých hasičů

mladší žáci starší žáci
pondělí 17:00 až 18:00 18:00 až 19:00
pátek 17:00 až 18:00 18:00 až 19:00